Welkom bij Stichting Share

Wij bieden perspectief aan kwetsbare kinderen/mensen in Kenia, Tanzania en Swaziland.

De speerpunten van ons beleid zijn; goed onderwijs, schoon drinkwater, voldoende en gevarieerd voedsel en zelfredzaamheid (eigen bedrijfjes). Bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding. Als zij de projecten bezoeken betalen ze zelf hun reis en verblijf.

Dankzij de grote inzet en betrokkenheid van lokale leiders (pastors, dominees, leerkrachten) kunnen we kwetsbare mensen/kinderen bereiken en hen perspectief bieden. De lokale leiders dragen de projecten aan, coƶrdineren de uitvoering en brengen verslag uit.

Meer informatie over de verschillende projecten kunt u vinden op deze website.

We werken nauw samen met Stichting Wilde Ganzen. Wanneer we een project starten doen we zeer regelmatig een beroep op deze stichting voor een financiƫle bijdrage.

headimage

Ons doel:

Het verlenen van aanvullende steun aan projecten, instellingen, die zich bezighouden met het verrichten van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, bij voorkeur in andere landen dan in Nederland.

De visie:

Duurzame ontwikkeling door middel van; beter onderwijs, schoon drinkwater, gezonde voeding en door activiteiten te ontwikkelen die inkomen kunnen genereren.

De werkwijze:

DIGITAL IMAGE

Organisaties die gesteund willen worden door Share dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen;

  • Degelijk bestuur; een goede structuur, voldoende openheid en transparantie.
  • Geen top-down benadering. Initiatieven van de doelgroep krijgen prioriteit.
  • Organisaties gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de minderbedeelden, zoals weeskinderen en kinderen van arme ouders.