Geschiedenis

Stichting SHARE is op 9 april 2001 opgericht door de heer Fred Froeling. De heer Froeling kende persoonlijk het gebied rond Kilgoris in Kenia, vanwege bezoeken aan zijn zoon.

Die heeft daar als tropenarts gewerkt. Daarbij had hij kennis gemaakt met de plaatselijke pastor, father Patrick Nkaai. Deze pastor wilde het onderwijs in zijn parochie verbeteren, maar hij had daar geen geld voor. De heer Froeling heeft toen toegezegd, hiervoor in Nederland geld in te zamelen.

Daarom is toen de Stichting SHARE opgericht.

Sindsdien heeft SHARE vele projecten in en om Mulot en Kilgoris (Kenia) op het gebied van onderwijs, watervoorziening en gezondheidszorg gefinancierd. Uitgangspunt daarbij was (en is nog steeds), dat de projecten moeten worden gedragen door de lokale bevolking, die ook de exploitatiekosten moet kunnen opbrengen.

Hierdoor is de continuïteit van de projecten verzekerd. Vaak hebben Wilde Ganzen en andere fondsen onze projecten financieel ondersteund en hebben we samengewerkt met ‘Het weeshuis der hervormden’ in Schiedam.

Maar voor haar inkomsten heeft SHARE steeds kunnen rekenen op grote en kleine bedragen van sponsoren. Daarnaast zijn geldwervingsactiviteiten gehouden.

Het is belangrijk, goede en betrouwbare contactpersonen te hebben in het gebied waar projecten worden gefinancierd. Alleen zo kom je te weten, aan welke voorzieningen een dringende behoefte is. Ook geeft het zekerheid m.b.t. het toezicht op de uitvoering en de financiële afwikkeling ervan.

Wij kunnen al jaren terugvallen op de pastores Patrick Nkaai en San Sankale, beide met een parochie binnen het bisdom Ngong.

Regelmatig gaan bestuursleden van SHARE – op eigen kosten – bij hen op bezoek om lopende projecten te bezoeken en te praten over nieuwe. Hierdoor houden wij de vinger aan de pols.

Medio 2015 waren beide pastores al ruim 5 jaar in hun parochie. De bisschop vond het nodig, de pastores over te plaatsen naar andere parochies binnen het bisdom. In hun ‘oude’ parochie hebben de beide pastores, mede door de bijdragen van SHARE, een goede basis gelegd, waarop hun opvolgers kunnen voortbouwen.

Pastor Patrick Nkaai heeft Kajiado als nieuwe standplaats. Ook hier is armoede, er zijn wezen en het onderwijs en de gezondheidszorg moeten worden verbeterd. Pastor San Sankale werkt nu in een afgelegen agrarisch gebied (Enoosupukia aan de flank van het Mau gebergte) met de nodige uitdagingen.