Over Share / Het bestuur

Het doel:

Het verlenen van aanvullende steun aan projecten, instellingen, die zich bezighouden met het verrichten van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, bij voorkeur in andere landen dan in Nederland.

De visie:

Duurzame ontwikkeling door middel van;  beter onderwijs, schoon drinkwater, gezonde voeding en door  activiteiten te ontwikkelen die inkomen kunnen genereren.

De werkwijze:

DIGITAL IMAGE

Organisaties die gesteund willen worden door Share dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 • Degelijk bestuur; bestaande structuur, voldoende openheid en transparantie.
 • Geen top-down benadering. Initiatieven van de doelgroep krijgen prioriteit.
 • Organisaties gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de minderbedeelden, zoals weeskinderen en kinderen van arme ouders.

We richten ons met name op de volgende millenniumdoelen:

 • Basis educatie voor alle kinderen (ook de weeskinderen)
 • Gelijkwaardigheid jongens en meisjes
 • Bestrijden van armoede (zelfredzaam bevorderen door vakonderwijs)
 • Duurzaam leefmilieu. (biogas installatie)
 • Voorkomen kindersterfte (schoon water en groente teelt)

Het geld voor de projecten krijgen wij via;

 • Bijdragen van  trouwe donateurs/particulieren
 • Door acties bij kerken , scholen en/of evenementen
 • Kringloopwinkels en  rommelmarkten
 • Bijdragen van  organisaties/stichtingen
 • De Wilde Ganzen voegt (bij bepaalde projecten) 55 % toe

Wilt u bijdragen? Of heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Neem gerust contact met ons op.

Vijf redenen waarom uw gift bij  Stichting Share in goede handen is:

 • Geen strijkstok : overhead kosten rond de 1%.  Bestuursleden betalen hun eigen reiskosten.
 • Speerpunten  van onze projecten zijn: onderwijs, schoon water, voeding, duurzame energie  en zelfredzaamheid.
 • Goede communicatie en projectbegeleiding ter plaatse:  van aanvraag tot voltooiing gedaan door lokale toegewijde mensen. De Stichting blijft jaren betrokken bij de voortgang van het project
 • Ervaren bestuur:  4 van de 6 leden hebben in Afrika gewerkt op medisch en agrarisch gebied, de overige 2 zijn ervaren als jurist en accountant.  Zij zijn realistische idealisten .
 • Solidariteit: het is niet een kwestie van alleen  maar ontvangen.  Ouders betalen  mee aan schoolgeld voor weeskinderen en zeer arme ouders.
Waterproject Ilmotiook

Waterproject Ilmotiook

Het bestuur:

 • Voorzitter: F.M.J.A. Froeling (Frank) – Uroloog
 • Secretaris: J.D. Moolenburgh (Daniel) – Reumatoloog
 • Penningmeester: P.T. Bijl (Pieter) – Financieel adviseur
 • Projecten: R de Visser – Projectmanager

KvK nr.: 0809 7767.Overige gegevens van de Stichting:logo share

Stichting Share te Alkmaar: IBAN: NL88INGB0009028845

Stichting Share is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling).

Een gift aan Share is – onder de normale voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.