Wie zijn wij

Frank Froeling – voorzitter

Van jongs af aan werd ik door mijn ouders betrokken bij acties voor projecten in Afrika. Na enkele jaren van voorbereiding was ik van 1981-1985  algemeen tropenarts in Kenia. Afrika heeft me daarna nooit meer losgelaten.

Door de inzet van vele gemotiveerde mensen lukte het om een ziekenhuis van 185 bedden te runnen voor een even groot bedrag dat nodig is voor 2 Intensive Care bedden in Nederland. Die verhouding gaat nog steeds op. Met relatief weinig geld kan er dus veel bereikt worden.

Naast geld is continuïteit essentieel voor het slagen van een project op de lange termijn. Dat kan alleen maar door jaar in jaar uit actief betrokken te blijven. De contacten van de afgelopen jaren zijn hechte vriendschappen geworden met onderling begrip en vertrouwen. Het vertrouwen dat de gedoneerde gelden goed besteed worden is ook essentieel voor het welslagen van een project.

De stichting Share kan snel schakelen en heeft keer op keer bewezen een loyale partner te zijn voor kleinschalige projecten die een wezenlijk verschil kunnen maken.

De niet aflatende toewijding van mannen en vrouwen die hun hele leven ten dienste stellen van de minder bedeelden blijft mij inspireren om vanuit Nederland een bijdrage te blijven leveren.

Daniel Moolenburgh – secretaris

Van 1979 tot 1982 werkte ik als arts in een zendingsziekenhuis in Lesotho, Zuidelijk Afrika. We waren met 4 artsen op een verzorgingsgebied van 125.000 mensen. Het is heel bijzonder als je meemaakt, dat je met relatief weinig middelen toch zo veel kunt betekenen voor je patiënten. In die tijd ben ik gaan beseffen, dat naast betrokkenheid twee zaken belangrijk zijn voor een efficiënte en doelmatige hulp.

Ten eerste kleinschaligheid. Ik zag vele grote organisaties langskomen waarbij mij soms de indruk bekroop, dat hun eigen organisatie uiteindelijk belangrijker voor hen was dan de doelgroep. Er bleef voor mijn gevoel vaak onnodig veel geld in de organisatie zelf hangen.

Ten tweede “boots on the ground”. Het is van groot belang, dat er betrouwbare mensen lokaal aanwezig zijn, die de bevolking en de cultuur goed kennen. Bij voorkeur maken ze daar zelf deel van uit en zo niet dan is een langdurige betrokkenheid belangrijk. De projecten die Stichting Share steunt voldoen aan deze twee voorwaarden. Dat heeft mij gemotiveerd om lid van het bestuur te worden.

Pieter Bijl – penningmeester

Op 22 jarige leeftijd ging ik vol idealen naar Zambia. Het waren zes waardevolle jaren met ups en downs. Velen in Afrika dromen van een betere toekomst, maar het ontbreekt hen aan geld. Met Stichting Share halen we geld op in het rijke Nederland en investeren dat in Afrika. Het geld gaat rechtstreeks naar de doelgroep. We geven de mensen in Afrika “een duwtje in de rug”. Zij hebben de plannen en voeren het uit. Wij maken het financieel mogelijk. Mijn motto is: “Delen maakt blij”.

Rob de Visser – projecten

Mijn diepste overtuiging is dat alles wat we hebben ontvangen van God is; leven, tijd, energie en geld. Met dat besef wil ik al deze dingen gebruiken om een werktuig te zijn van Gods hand. We kunnen de wereld daarmee niet veranderen maar we kunnen wel een lichtje zijn voor velen.

Door de jaren heen heb ik armoede gezien. De ongelijkheid in de wereld is alsmaar groter en de noodzaak van rechtvaardig delen is een opdracht die we van Jezus meekrijgen. Daarvoor wil ik mij inzetten.

Baukje Jansen – website

Op mijn 18e ging ik voor het eerst naar een derdewereldland om ontwikkelingswerk te doen voor drie weken. Sindsdien laat dat me niet meer los. Vele projecten volgden. Zo ben ik naar Ghana, India, Ecuador en Zambia geweest met de organisatie World Servants. Daarna ook nog twee keer naar Suriname met stichting Edukans en meest recent met onze kerk naar Kenia. Zodoende raakte ik ook betrokken bij Stichting Share. Het is fijn om een klein steentje bij te kunnen dragen aan de armoede in de wereld. Het mooie aan deze stichting is dat al het geld rechtstreeks naar de doelgroep gaat. Zo weet je echt waar je geld naar toe gaat.