Nieuwsbrief – Schoon water

Schoon en vies drinkwaIn Kilgoris stroomt er schoon water uit vele kranen en de mensen in de regio Ilmotiook zijn heel blij dat hun drinkwater gezuiverd wordt. Tijdens onze reis hebben we veel vooruitgang gezien en ontelbaar dankbare mensen ontmoet.

In september 2014 is de borehole in Kilgoris in gebruik genomen. Er is schoon water voor het ziekenhuis, de basisschool en alle mensen die bij de missie wonen. Deze maand worden de tunnelkassen met druppelirrigatie geplaatst. Begin 2015 zullen vier andere scholen aangesloten worden. Dan beschikken ruim 3000 mensen over schoon leidingwater. De vier andere scholen moeten voor het water betalen, zodat er geld komt voor onderhoud, nieuwe voorzieningen en voor onderwijs aan weeskinderen. Stichting Share heeft € 42.000 bijgedragen en de Wilde Ganzen heeft dat aangevuld tot € 65.000. >> Lees meer: Nieuwsbrief dec 2014 St. Share