Gerealiseerde Projecten

Het project “school voor het opleiden van verpleegkundigen in Kilgoris”

In juli 2019 zijn 19 jongeren en zes begeleiders van de Protestantse Gemeente Heerhugowaard naar Kilgoris geweest om bij te dragen aan de renovatie van dit gebouw voor de verpleegkundigen opleiding.

Meer achtergrond informatie over dit project kun je hier lezen.

Basisschool in Sakutiek

In de periode 2006 – 2015 lag de focus van onze stichting op Mulot, waar fr. Patrick Nkaai werkte. De oprichter van Stichting Share – dhr. Fred Froeling – had een intensieve projectrelatie met fr. Nkaai.

SAMSUNG CAMERA PICTURESVanaf 2012 zijn er ook projecten gefinancierd in Kilgoris het werkgebied van Fr. San Sankale. De steun aan fr. San was in eerste instantie een particulier initiatief. In 2007 en 2011 was ik (Pieter Bijl) met 3 andere reisgenoten in Kilgoris voor een bouwvakantie.

Mulot ligt aan de weg van Narok naar Kisii in het zuidwesten van Kenia (Narok County) . Het is een agrarisch gebied met overwegend kleinschalige zelfvoorzienende landbouw (veeteelt, akkerbouw en groenteteelt). Kilgoris ligt ten zuiden van Kisii. Beide plaatsen liggen aan de noordflank van het grote Masai gebied.

In 2007 was er in Mulot een Kathlieke kleuterschool en de onderbouw van basisschool. Dat is uitgebouwd tot een volwaardige basisschool van zeer goede kwaliteit. De naam van de school is: Bishop Collin Divids School) Deze school behoort bij de top 5 van de ruim 600 basisscholen in Narok County.

Intussen is er ook een middelbare school gesticht in Mulot. Bij de bouw van die school heeft “Het weeshuis der Hervormden Schiedam” een grote bijdrage geleverd.

Stichting Share heeft in Mulot en omstreken bijgedragen aan:

 • Klaslokalen, inrichting, toiletten, woningen voor docenten (basisschool)
 • inrichting laboratorium Middelbare School.
 • Laptops voor Middelbare School
 • Een schooltuin, schoolboerderij, tunnelkassen en druppel irrigatie
 • Een watervoorziening (boorgat) voor de scholen en tuin in Mulot
 • Een biogasinstallatie voor de scholen in Mulot. (bespaart veel brandhout)
 • Een watervoorziening (boorgat) bij een andere basschool in de regio Mulot
 • Verbetering van (andere) basisscholen in de regio Mulot
 • Een waterzuivering, leidingnetwerk en opslagtanks in Ilmotiook

Het project in Ilmotiook is gerealiseerd dankzij een groep van 21 jongeren en vier begeleiders van de PKN Kerken in Heerhugowaard en Graft de Rijp (www.samenvookenia.com). Van dat project is een uitgebreid verslag (link naar verslag) en de jongeren hebben van hun reis een film gemaakt. (link)

Stichting Share heeft in Kilgoris en omstreken bijgedragen aan:

 • CIMG2279Bouw van toiletten, klaslokalen, schoolkeuken, huisvesting docenten op drie basisscholen in de regio Kilgoris (Naam van deze school: Bishop Colin Davies School)
 • Bouw van slaapzalen bij drie scholen (erg belangrijk met name voor de meisjes.)
 • Verbetering van schoolgebouwen: een beton-vloer aanleggen .
 • Een watervoorziening (boorgat), leidingnetwerk en opslag voor school, ziekenhuis en bewoners van Kilgoris Missie
 • Tunnelkassen en druppelirigatie voor school en ziekenhuis.

Bij deze projecten heeft de Wilde Ganzen regelmatig bijgedragen door 55 % toe te voegen. (logo Wilde Ganzen)

Een aantal van deze projecten betroffen particulier initiatief , met financiële steun van een kringloopwinkel te Alkmaar, Kook.

In de tien jaren dat Fr. Sankale in de parochie Kilgoris werkte is het aantal leerlingen op de Katholieke scholen gestegen van 150 naar 1250. Minstens zo belangrijk is dat de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeterd is. Fr. San is heel trots op een leerling die tweede werd (in Narok County) van ruim 20.000 leerlingen die examen deden in het jaar 2013. Deze jongen is één van de kwetsbare kinderen. Lees meer over deze kinderen in deze PDF: Kwetsbare kinderen, indrukwekkende verhalen (2019).

Met goed basisonderwijs wordt het fundament gelegd voor de vervolgstudies. Leerlingen die hun middelbare school afronden met een 8,5 of meer krijgen een studiebeurs van de overheid.