Toekomst & Beleid

De steun aan kwetsbare kinderen is een doorlopend project. Het bestuur wil jaarlijks minstens € 10.000 daaraan bijdragen. Voor € 37,50 per maand ( € 450 per jaar)kan in Kenia een kwetsbaar/arm kind een jaar lang naar school en gevoed worden.

Stichting Share heeft een speciale band met het Missieziekenhuis in Kilgoris. Dat ziekenhuis heeft behoefte aan een goed opgeleide tropenarts, verbetering van het inventaris en de gebouwen. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan van aanpak.

Het is de bedoeling dat in juni 2016 enkele priesters uit Kenia naar Nederland komen. Dat is een mooie gelegenheid om donoren te bedanken en de projecten te bespreken. Tevens is het voor hen leerzaam om te zien hoe zaken hier geregeld zijn. Een voorbeeld: In Kenia is er nog veel te doen ten aanzien van het voorkomen van zwerfvuil.

In 2016 is de fondswerving gericht op de nieuw te bouwen school in Sakutiek (Priester Sankale) en het project in Swaziland (dominee Arnau van Wyngaard)

Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2017 een groep 50 plussers naar Kenia gaat om te helpen bouwen aan een project van Stichting Share. De groep organiseert ook de fondswerving.

De jongerenreis was een groot succes. Het is de bedoeling dat te herhalen in de zomer 2018, hetgeen betekent dat de groep gevormd gaat worden in e zomer van 2017.

Schiphol

In de loop van 2016 gaan we het Beleidsplan aanpassen, met als redenen; de verschuiving binnen Kenia en het project in Swaziland opnemen.